[1]
P. B. Pérez, “LA SEMÁNTICA DEL ESPANÕL”, Cad. Est. Ling., vol. 16, p. 143–163, nov. 2012.