[1]
D. M. Noble, “No caçar dos erros, a língua que escapa”, Cad. Est. Ling., vol. 60, nº 3, p. 758–774, nov. 2018.