(1)
González, M. J. M. O DEPORTE ESPECTÁCULO COMO ELEMENTO CIVILIZADOR DENDE A PERSPECTIVA DOS ESPECTADORES DEPORTIVOS: UNHA ANÁLISE DENDE A FILOSOFÍA DA “NONVIOLENCIA” E A TEORÍA DOS ÁMBITOS INTERCONDICIONANTES. Conexões 2008, 117-128.