González, M. J. M. (2008). O DEPORTE ESPECTÁCULO COMO ELEMENTO CIVILIZADOR DENDE A PERSPECTIVA DOS ESPECTADORES DEPORTIVOS: UNHA ANÁLISE DENDE A FILOSOFÍA DA “NONVIOLENCIA” E A TEORÍA DOS ÁMBITOS INTERCONDICIONANTES. Conexões, (4), 117–128. https://doi.org/10.20396/conex.v0i4.8638067