González, Maria José Mosquera. 2008. “O DEPORTE ESPECTÁCULO COMO ELEMENTO CIVILIZADOR DENDE A PERSPECTIVA DOS ESPECTADORES DEPORTIVOS: UNHA ANÁLISE DENDE A FILOSOFÍA DA ‘NONVIOLENCIA’ E A TEORÍA DOS ÁMBITOS INTERCONDICIONANTES”. Conexões, nº 4 (setembro). Campinas, SP:117-28. https://doi.org/10.20396/conex.v0i4.8638067.