González, M. J. M. (2008) “O DEPORTE ESPECTÁCULO COMO ELEMENTO CIVILIZADOR DENDE A PERSPECTIVA DOS ESPECTADORES DEPORTIVOS: UNHA ANÁLISE DENDE A FILOSOFÍA DA ‘NONVIOLENCIA’ E A TEORÍA DOS ÁMBITOS INTERCONDICIONANTES”, Conexões. Campinas, SP, (4), p. 117–128. doi: 10.20396/conex.v0i4.8638067.