[1]
M. J. M. González, “O DEPORTE ESPECTÁCULO COMO ELEMENTO CIVILIZADOR DENDE A PERSPECTIVA DOS ESPECTADORES DEPORTIVOS: UNHA ANÁLISE DENDE A FILOSOFÍA DA ‘NONVIOLENCIA’ E A TEORÍA DOS ÁMBITOS INTERCONDICIONANTES”, Conexões, nº 4, p. 117–128, set. 2008.