González, Maria José Mosquera. “O DEPORTE ESPECTÁCULO COMO ELEMENTO CIVILIZADOR DENDE A PERSPECTIVA DOS ESPECTADORES DEPORTIVOS: UNHA ANÁLISE DENDE A FILOSOFÍA DA ‘NONVIOLENCIA’ E A TEORÍA DOS ÁMBITOS INTERCONDICIONANTES”. Conexões, nº 4, setembro de 2008, p. 117-28, doi:10.20396/conex.v0i4.8638067.