González, Maria José Mosquera. “O DEPORTE ESPECTÁCULO COMO ELEMENTO CIVILIZADOR DENDE A PERSPECTIVA DOS ESPECTADORES DEPORTIVOS: UNHA ANÁLISE DENDE A FILOSOFÍA DA ‘NONVIOLENCIA’ E A TEORÍA DOS ÁMBITOS INTERCONDICIONANTES”. Conexões, no. 4 (setembro 24, 2008): 117–128. Acessado julho 16, 2024. https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conexoes/article/view/8638067.