1.
González MJM. O DEPORTE ESPECTÁCULO COMO ELEMENTO CIVILIZADOR DENDE A PERSPECTIVA DOS ESPECTADORES DEPORTIVOS: UNHA ANÁLISE DENDE A FILOSOFÍA DA “NONVIOLENCIA” E A TEORÍA DOS ÁMBITOS INTERCONDICIONANTES. Conexões [Internet]. 24º de setembro de 2008 [citado 19º de julho de 2024];(4):117-28. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conexoes/article/view/8638067