(1)
Anjos, Z. dos. Fonologia Katukina-Kanamari. LIAMES: Ling. Indig. Am. 2012, 12, 123-156.