Culqui, Jairo Valqui, Emérita Escobar Zapata, Walter Chalco Arangoitia, Rosario Flores Gonzales, Cristhyna Ramírez Vargas, e Nelly Córdova Núñez. 2019. “Documentación lingüística Del Quechua De Chachapoyas: Registro Acústico De La monoptongación”. LIAMES: Línguas Indígenas Americanas 19 (maio). Campinas, SP:e019009. https://doi.org/10.20396/liames.v19i1.8655086.