(1)
Rodrigues, H. E. Ítaca Ao revés. Remate de Males 2018, 38, 853-884.