Candido, A. (2012). Na noite enxovalhada. Remate De Males, 19, 83–88. https://doi.org/10.20396/remate.v19i0.8636100