Waldman, B., & Arêas, V. (2015). Eppur, se Muove. Remate De Males, 9, 161–168. https://doi.org/10.20396/remate.v9i0.8636573