Rodrigues, H. E. (2018). Ítaca ao revés. Remate De Males, 38(2), 853-884. https://doi.org/10.20396/remate.v38i2.8652305