[1]
R. Mata, “El orient de una novela”, Remate de Males, vol. 16, p. 101–108, nov. 2012.