[1]
A. M. F. C. e Silva, “Cartas sobre Klaxon”, Remate de Males, vol. 33, nº 1-2, p. 355–406, jun. 2015.