[1]
J. G. M. Lopes, “Indiferença”, Remate de Males, vol. 39, nº 1, p. 363-388, jun. 2019.