[1]
C. Peruchi, “A periferia contra-ataca: entrevista com Auritro Majumder”, Remate de Males, vol. 41, nº 1, p. 224–237, jun. 2021.