[1]
E. Editorial, “O alerta de algumas sociedades de consumo no Ano Internacional do Planeta Terra”, Terrae didat., vol. 3, nº 1, p. 2–3, jun. 2015.