Gomes, L. J. M., & Gomes, M. L. M. (2016). O Matemático amoroso. Zetetike, 23(1), 33–44. https://doi.org/10.20396/zet.v23i43.8646552