Souza, A. C. C. de, Digiovanni, A. M. P., & Vianna, C. R. (2011). Um texto e um outro. Zetetike, 18(2), 235–258. https://doi.org/10.20396/zet.v18i34.8646685