Lorenzato, S. (2009). <b>Um (re)encontro com Malba Tahan</b><br><i>p.95-102. Zetetike, 3(1). https://doi.org/10.20396/zet.v3i4.8646883