Rocha, A., & Ponte, J. P. da. (2006). Aprender matemática investigando. Zetetike, 14(2), 29–54. https://doi.org/10.20396/zet.v14i26.8647004