[1]
A. C. C. de Souza, A. M. P. Digiovanni, e C. R. Vianna, “Um texto e um outro”, Zetetike, vol. 18, nº 2, jan. 2011.