Lópes Bello, S. E. “ 1996”. Zetetike, vol. 5, nº 1, dezembro de 2009, doi:10.20396/zet.v5i7.8646765.