CEMPEM, C. de E. M. e P. em E. M. “‘EDUMAT’ - CEMPEM/DEME - FE/UNICAMP”. Zetetike, vol. 1, nº 1, dezembro de 2009, p. 77-95, doi:10.20396/zet.v1i1.8646828.