Thompson, Alba Gonzales. “/B>”;. Zetetike 5, no. 2 (outubro 24, 2009). Acessado outubro 3, 2022. https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike/article/view/8646845.